Skip to content Skip to footer

Jak działa diatermia chirurgiczna?

Elektrochirurgia pozwala na skuteczne wyleczenie wielu dolegliwości. Zastosowanie innych metod może być utrudnione lub choćby wiązać się z długim okresem gojenia. Obecnie zabiegi przy użyciu diatermii chirurgicznych oferowane są nie tylko w klinikach lecz również w gabinetach kosmetologicznych.

Czym są diatermie chirurgiczne?

Diatermie to określenie służące do zdefiniowania narzędzi używanych w elektrochirurgii. Można do nich zaliczyć elektrody jednorazowe używane w zabiegach elektrochirurgii. Ich wielkimi i nieprzecenionymi zaletami są duża wszechstronność i różnorodność, dzięki czemu osoba wykonująca zabieg ma możliwość elastycznego dobrania narzędzia umożliwiającego łatwe przeprowadzenie zabiegu. W ten sposób można choćby z łatwością usuwać brodawki, naczyniaki i inne zmiany skórne. Jednak zastosowanie tych narzędzi wykracza daleko poza wyżej wymienione podstawowe przykłady.

Na czym polegają zabiegi elektrochirurgiczne?

Tkanki biologiczne, a więc ludzkie ciało są wrażliwe na oddziaływanie wysokiej temperatury. Pod jej wpływem można uzyskać efekt cięcia lub koagulacji. Koagulację w dużym uproszczeniu można opisać jako zmianę właściwości tkanek na dużej powierzchni, która wynika ze zjawiska ścinania się białek w wysokiej temperaturze. Natomiast wysoką temperaturę tkanek można uzyskać stosując prąd elektryczny. Podczas typowego zabiegu elektrochirurgicznego ciało pacjenta domyka obwód elektryczny dzięki wykorzystaniu faktu, że biologiczne tkanki ludzkiego organizmu są bardzo dobrym przewodnikiem prądu elektrycznego. Elektroda bierna zostaje naklejona na ciało pacjenta, a elektrodą aktywną jest narzędzie używane przez chirurga. Przepływ prądu powoduje gwałtowny wzrost temperatury tkanek w obrębie narzędzia. Aby uniknąć oparzeń jakie mogłaby spowodować elektroda bierna po pierwsze musi ona dobrze przylegać do ciała pacjenta, a ponadto posiada ona dużą powierzchnię styku.

Jak działają elektrody bierne?

O ile gęstość prądu w obszarze elektrody aktywnej jest bardzo duża, to duża część powierzchni styku sprawia, że elektrody bierne odprowadzając prąd z większego obszaru chronią pacjenta przed potencjalnym poparzeniem. Najczęściej w tego typu zabiegach stosuje się elektrody jednorazowe, choć jest stosowana także technika bipolarna. Polega ona na użyciu przypominającego pincetę. W tej sytuacji elektroda bierna i aktywna są zlokalizowane na jednym narzędziu. Prąd przepływa na niewielkim obszarze, a to sprawia, że tego typu zabiegi mogą być stosowane choćby u osób z wszczepionym rozrusznikiem serca.

Leave a comment