Skip to content Skip to footer

Rodzaje, powstanie i odbiór odpadów medycznych

Odpady medyczne są wyjątkową grupą odpadów, powstają one bowiem w miejscach, gdzie świadczy się różnego rodzaju usługi o medycznym charakterze. Warto zatem wiedzieć, jak powstają odpady medyczne, jakie wyróżniamy ich rodzaje, a także jak wygląda odbiór odpadów medycznych.

Jakie wyróżniamy rodzaje odpadów medycznych?

Nie wszyscy wiedzą, ze możliwy jest podział odpadów medycznych na kilka grup. Należy do nich zaliczyć przede wszystkim odpady medyczne specjalne, czyli przeterminowane leki, resztki tabletek czy chemikalia.

Kolejna grupa to odpady medyczne zakaźne, czyli organy, żywe drobnoustroje, pojemniki na krew, czy różnego rodzaju odpady zawierające toksyny. Ostatnią grupą są odpady inne niż niebezpieczne. Należy wśród nic wymienić rękawiczki, strzykawki oraz narzędzia zabiegowe i chirurgiczne.

W jaki sposób powstają odpady medyczne?

Trzeba zdawać sobie sprawę, że powstawanie różnego rodzaju odpadów medycznych ma miejsce w trakcie świadczenia usług, które mają charakter zdrowotny. Mogą być również rezultatem standardowych badań, operacji czy zabiegów, które miały na celu ratowanie życia. Warto mieć świadomość, że ich przechowywanie, a także segregacja mają bardzo duże znaczenie w kwestii bezpieczeństwa zarówno personelu medycznego, jak i pacjentów. Należy także wiedzieć, że ogromne znaczenia ma również proces związany z unieszkodliwianiem odpadów medycznych. Musi on bowiem odbyć się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Koniecznie trzeba mieć świadomość, że odpady medyczne mogą występować zarówno w stanie stałym, jak i ciekłym czy gazowym. Oczywiście unieszkodliwianiem medycznych odpadów zajmują się tylko i wyłącznie wyspecjalizowane firmy. Trzeba również podkreślić, że jedyną metodą utylizacji tego rodzaju odpadów w Polsce jest spalanie.

Odbiór odpadów medycznych

Warto mieć świadomość, że utylizacja odpadów medycznych nie może być tylko skuteczna. Istotne jest również segregowanie, które musi być zgodne z obowiązującymi przepisami. Trzeba zdawać sobie sprawę, że odpady medyczne muszą być umieszczane w odpowiednich workach. Do czerwonego worka trzeba wkładać najbardziej niebezpieczne, czyli np. organy.

Należy wiedzieć, że pozostałe rodzaje odpadów medycznych mogą być umieszczane w pojemnikach z tworzywa sztucznego. Koniecznie należy również pamiętać o ich szczelnym zamknięciu, a także opisaniu. Musi być również zaznaczona data zamknięcia i kod odpadów. Dopiero w takiej formie możliwy jest transport odpadów medycznych do specjalnych zakładów utylizujących. Oczywiście odbiór odpadów medycznych będzie dokonany specjalnie przeznaczony do tego celu samochodem.

Leave a comment