Skip to content Skip to footer

Leczenie Alzheimera – Warszawa w trosce o zdrowie seniorów

Seniorzy to nieustannie rosnąca grupa Polaków, którzy potrzebują specjalistycznej opieki medycznej, a w wielu przypadkach, choćby z racji wieku czy chorób, na jakie chorują, także specjalistycznej opieki. To właśnie z myślą o nich powstają kolejne domy opieki Warszawa pod względem liczby placówek jest na czele polskich miast, które oferują seniorom dostęp do opieki stworzonej z myślą o nich.

Czym są domy opieki


Przez wiele lat domy opieki kojarzyły się głównie z osobami starszymi, obłożnie chorymi oraz opuszczonymi. Obecnie dom opieki Warszawa tworzy z myślą o różnych seniorach. Niektórzy z nich potrzebują placówek, w których mogą spędzać całe dnie, korzystając z oferty warsztatów i zajęć dodatkowych. Ich dużym atutem jest obecność innych osób w podobnym wieku oraz dostęp do lekarzy wybranych specjalizacji, którzy mogą prowadzić leczenie seniora. W innych domach opieki oprócz możliwości zamieszkania i korzystania z zajęć, seniorzy mogą również liczyć na pomoc pielęgniarską oraz wsparcie personelu medycznego w zakresie leczenia. W takich domach realizowane jest m.in. leczenie Alzheimera Warszawa prowadzi bowiem specjalistyczne placówki, w których leczeni są głównie pacjenci z wybranymi schorzeniami, jak i domy opieki, w których przebywają seniorzy o zróżnicowanej sprawności i stanie zdrowia.

Wybieramy dom opieki


Zanim rodzina seniora zdecyduje się na konkretny dom opieki w Warszawie, powinna przede wszystkim taką placówkę odwiedzić oraz spotkać się z personelem. Najlepsze dla seniorów domy opieki to domy położone z dala od miejskiego zgiełku, w których senior ma do własnej dyspozycji duży ogród lub park. Dom opieki Warszawa powinna również dostosować do ograniczonej mobilności osób starszych, dlatego warto zwracać uwagę na szerokość korytarzy, brak progów czy dodatkowe ułatwienia, jak np. podjazdy zamiast tradycyjnych schodów. W przypadku osób chorujących na Alzheimera i inne poważne schorzenia ważny jest dostęp do lekarzy specjalistów oraz zapewnienie ciągłości opieki poprzez zatrudnienie pielęgniarek do całodobowej opieki nad chorym.

Choć wiele rodzin poszukuje placówek, w których obecny jest lekarz specjalista, to bardzo często domy opieki na co dzień mają zatrudnionego lekarza rodzinnego lub chorób wewnętrznych, który wspiera seniorów w ich codziennym funkcjonowaniu. Jednocześnie ustalane są terminy konsultacji lekarskich z lekarzami specjalistami, których dobór jest ściśle uzależniony od rodzaju chorób, na jakie cierpią mieszkańcy domu. Wszystkie te czynniki mają duży wpływ na ostateczną odpłatność za pobyt seniora w domu opieki.

Artykuł napisany na podstawie działalności domu opieki http://www.kasmin.pl/ w województwie mazowieckim.