Skip to content Skip to footer

Jak radzić sobie z utratą bliskich

Utrata bliskiej osoby od zawsze stanowiła jedną z najtrudniejszych sytuacji, z jaką przychodzi mierzyć się człowiekowi. Śmierć będąca antagonizmem życia jest jednocześnie jego nieodłącznym elementem i nieuchronnym losem każdego. Ten, wydawać by się mogło, truizm zyskuje na znaczeniu, gdy przychodzi zmierzyć się z bólem wywołanym stratą bliskich.

Jak przeżyć czas żałoby?

Okres od informacji o śmierci bliskiego do ułożenia życia na nowo to długa i trudna droga. Chociaż każdy przeżywa fazy żałoby w odmienny sposób, to istnieje pewna uniwersalna droga, której zrozumienie i świadomość pozwoli pomóc sobie lub innym, dotkniętym tym nieopisywalnym smutkiem.

Szok

Informacja o śmierci bliskiej osoby wywołuje skrajne emocje i reakcje niezależnie od tego czy była to informacja spodziewana, czy nagła. Nie ma tu też znaczenia wiek osoby zmarłej. Ten etap wiąże się z gwałtownymi reakcjami jak szloch, krzyk i rozpacz. Osoby pogrążone w żałobie mają też tendencję do wyparcia faktu utraty bliskiego, nie rozumiejąc dlaczego to spotyka właśnie ich.

Tęsknota

Kolejny etap to dopiero początek godzenia się z losem. Żałobnik, po przetrwaniu pierwszego szoku zaczyna rozumieć sytuację, w której się znalazł, jednak emocje nadal są niezwykle silne. W głowie takiej osoby budzi się gniew do siebie i innych o to, że tak się stało, pojawia się też poczucie winy i pogłębiony smutek i przygnębienie. Człowiek cierpi najbardziej nie na początku, a właśnie wtedy, gdy jest już po pogrzebie i odczuwa nieodwracalność ostatnich wydarzeń.

Dezorganizacja

Chociaż fazy żałoby nie dają się sklasyfikować pod względem czasu ich trwania, to najczęściej właśnie ten element trwa najdłużej. Jest to element żałoby, w którym odczuwa się poczucie beznadziejności i bezcelowości działań i życia w ogóle. Pustka wywołana zniknięciem kogoś ważnego zniechęca do prowadzenia normalnego codziennego życia. Na tym etapie niezwykle ważne jest wsparcie bliskich i rodziny, albowiem prowadzić on może w prostej linii do depresji. Kluczowym jest, by krewni zrozumieli nawzajem swój smutek i sobie pomagali, w przeciwnym wypadku emocje mogą doprowadzić do rozpadu więzi.

Reorganizacja

Chociaż ból jest i będzie odczuwalny, sprawy życia codziennego powoli zaczynają absorbować żałobnika, przez co z dnia na dzień zaczyna on układać na nowo swój świat, w którym nie ma już tej bliskiej osoby. Pojawia się uczucie akceptacji, a wspomnienia o osobie, która odeszła budzą nie tylko smutek, ale też ciepłe emocje.

Życie po żałobie

Przejście przez wszystkie fazy żałoby to z reguły czas nie krótszy niż rok, chociaż może on się bardzo różnić w zależności od konkretnych sytuacji. Ważne jest, aby zrozumieć, że jest to naturalny proces i trzeba pozwolić sobie na przejście przez niego nie kryjąc emocji i smutku.

Leave a comment