Skip to content Skip to footer

Jak dezynfekować pomieszczenia szpitalne?

Dezynfekcja pomieszczeń szpitalnych jest kluczowa dla bezpieczeństwa personelu i pacjentów. Istnieje wiele różnych metod, które różnią się skutecznością i generowanymi kosztami. Jednym z powszechnie stosowanych sposobów od lat jest użycie promieniowania UV.

Dlaczego promieniowanie UV zabija wirusy i bakterie?

Promieniowanie ultrafioletowe pozwala nam uzyskać piękną i równomierną opaleniznę podczas wakacyjnego wylegiwania się na plaży. Ze względu na długość fali świetlnej wyróżnia się jednak trzy różne zakresy tego promieniowania, które nieco inaczej działają na organizmy żywe. W normalnych warunkach na Ziemi spotyka się głównie promieniowanie UV-A oraz w mniejszym stopniu UV-B. Natomiast UV-C, pochłanianie przez atmosferę, ze względu na długość fali świetlnej może uszkadzać łańcuchy DNA. Efekt ten jest wykorzystywany w szpitalach do eliminacji wirusów i bakterii.

Czy dezynfekcja z użyciem UV-C jest bezpieczna?

Należy podkreślić, że promieniowanie UV-C pomimo swojej „siły rażenia” nie zostawia trwałych śladów na przedmiotach codziennego użytku. Dlatego korzystanie z urządzeń i pomieszczeń, które zdezynfekowano przy użyciu sprzętu emitującego ultrafiolet jest całkowicie bezpieczne. Nie można jednak powiedzieć tego samego o samym procesie dezynfekcji. W momencie emisji promieni UV-C w dezynfekowanej sali szpitalnej nie powinny się znajdować osoby. Przy zastosowaniu tych środków bezpieczeństwa, użycie lamp i robotów UV-C jest całkowicie bezpieczne.

Roboty dezynfekujące

Obecnie chętnie się stosuje roboty dezynfekujące. Dezynfekcja pomieszczeń szpitalnych przy zastosowaniu takich jednostek jest wyjątkowo skuteczna i prosta, gdyż nowoczesne urządzenia umożliwiają programowanie trasy i godzin przejazdu. Tym sposobem dezynfekcja jest wykonywana skutecznie, szybko i co ważne, nie wymaga wykorzystania pracy personelu wyposażonego w odzież ochronną. Promieniowanie UV-C dociera do trudno dostępnych miejsc, wobec tego również pozwala na skuteczną dezynfekcję. Nie wymaga także wyłączania klimatyzacji, jak ma to miejsce w przypadku użycia dezynfekujących aerozoli.

Leave a comment