Skip to content Skip to footer

Badania genetyczne w Krakowie

W obecnych czasach coraz więcej osób zapisuje się na badania genetyczne. To, co jeszcze kilkanaście lat temu wydawało się niewiarygodną technologią, obecnie dostępne jest dla każdego pacjenta. Warto dowiedzieć się, jak wyglądają badania genetyczne.

Badania genetyczne Kraków

Warto pamiętać, że badania genetyczne będą wymagać od nas pobrania materiału biologicznego. Możemy to przeprowadzić zarówno w domu, jak i we właściwych placówkach. Ponadto warto korzystać ze specjalnie zamówionego zestawu do pobierania śliny. Należy pamiętać, że w przypadku paru badań niezbędne będzie pobranie krwi żylnej. Jeżeli już pobraliśmy materiał biologiczny, to warto będzie go wysłać do laboratorium genetycznego w Krakowie.

Laboratorium genetyczne Kraków

Warto zapisać się na badania. Laboratorium genetyczne Kraków to świetne miejsce na szczegółowe badania z zakresu genetyki. W tym mieście pacjenci mogą liczyć na diagnostykę genetycznego podłoża niepłodności oraz poronień i testów w kierunku nosicielstwa chorób genetycznych. Ponadto można przeprowadzić szereg badań dotyczących predyspozycji genetycznych do chorób nowotworowych. Pacjenci mogą jeszcze liczyć na diagnostykę infekcji bakteryjnych oraz wirusowych, także w kierunku SARS-CoV2.

Personel laboratorium medycznego został stworzony z wysokiej klasy specjalistów z zakresu diagnostyki laboratoryjnej, biotechnologii, a także genetyki. Warto zaznaczyć, że badanie genetyczne przeprowadzane jest przy zastosowaniu certyfikowanych metod diagnostycznych. Do tego celu wykorzystywane są zaawansowane techniki diagnostyczne oraz badawcze. Warto zapisać się na Badania genetyczne kraków oferuje duże możliwości w tym zakresie.

Badania genetyczne Katowice

Warto zapisać się na badania genetyczne Katowice oferują duże możliwości w tym zakresie. W laboratorium genetycznym w Katowicach znajduje się rozbudowana infrastruktura, a także nowoczesne zaplecze laboratoryjne. Warto pamiętać, że pracownia genetyczne w tym mieście została wyposażona w innowacyjny sprzęt, a także wysokoprzepustową aparaturę. W obecnej chwili przepustowość laboratorium genetycznego w Katowicach jest tak wysoka, iż pozwoli nam wykonać 20 tysięcy oznaczeń w kierunku SARS-CoV-2 w ciągu tygodnia. Ponadto laboratorium przeprowadza szereg innych badań genetycznych. Wszystkie możliwe badania znajdują się w ofercie internetowej. Warto również zapisać się na pierwszą wizytę konsultacyjną.

Leave a comment