Skip to content Skip to footer

Udar mózgu i jego konsekwencje

karta pacjenta Udar mózgu jest jedną z najczęstszych przyczyn zgonów na świecie. Ponadto jest też główną przyczyną inwalidztwa, a rehabilitacja jest procesem żmudnym i długotrwałym.

Najlepiej jeśli rozpocznie się w pierwszych dniach po przebytym udarze, ponieważ po roku tempo poprawy kondycji chorego ulega znacznemu spowolnieniu. Jednakże nie oznacza to, że należy ją przerwać.

Kompleksowe leczenie

Rehabilitacja chorego powinna mieć charakter interdyscyplinarny. Wielostronność tych działań wynika z faktu, że u osoby po udarze zostało zaburzonych wiele funkcji życiowych, takich jak mówienie, paraliż kończyn lub strony ciała, zaburzenia czucia.

Kompleksowe podejście obejmuje zarówno działania lekarskie, fizjoterapię, pomoc psychologa i logopedy. Skoordynowanie ich ze sobą wpływa poprawę stanu pacjenta.

Lewa, prawa półkula

Osoby, które doznały uszkodzeń w lewej półkuli mózgu mają o wiele większe problemy z komunikacją i uczeniem się niż te z uszkodzeniami prawej części. Co więcej takie osoby części mają stany depresyjne.

W przypadku prawej półkuli pacjenci maja problemy innej natury, np. ciężej u nich przebiega proces uspołeczniania

Ćwiczenia szyte na miarę

Ćwiczenia rehabilitacyjne powinny być dopasowane do chorego. Odpowiednio dobrane, pozwolą na odzyskanie utraconych funkcji i po części wrócić do normalnego życia.

Niebagatelną rolę odgrywa tu opieka na pacjentem. Wymaga ona nie tylko zaangażowania członków rodziny, ale także pielęgniarki i rehabilitanta.

Bardzo duży wpływ ma także nastawienie osoby chorej do rehabilitacji. Odpowiednia motywacja, aktywizacja i chęć do pokonywania przeszkód mogą przynieść bardzo zadowalające rezultaty.

Profilaktyka przede wszystkim

Lepiej zapobiegać niż leczyć. Nie inaczej jest w przypadku udaru mózgu. Dzięki odpowiedniemu stylowi życia można zmniejszyć ryzyko jego wystąpienia.

Profilaktyka obejmuje aktywny tryb życia, zmianę nawyków żywieniowych, unikanie palenia papierosów. Ponadto warto kontrolować ciśnienie i utrzymywać wagę na stałym poziomie.

Stopień skomplikowania problemów wynikających z udaru mózgu i ich oddziaływania na różne sfery funkcjonowania jest bodźcem do poszukiwania nowych metod leczenia i rehabilitacji pacjentów.